Voorwaarden Kras Cadeaubon

Op de cadeaubon die u heeft ontvangen, zijn de volgende algemene voorwaarden cadeaubon van toepassing:

1. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

2. De cadeaubon kan uitsluitend ter inwisseling worden aangeboden op het TUI hoofdkantoor in Rijswijk (of opgestuurd).

3. De cadeaubon kan uitsluitend worden ingewisseld ter betaling van een reis welke deel uitmaakt van een van de programma’s van Kras en die is geboekt op het hoofdkantoor. Indien de waarde van de cadeaubon uitsluitend is aangegeven in een geldbedrag kan deze ook worden aangewend ter deelbetaling van een reis.

4. De cadeaubon kan niet worden gebruikt ter betaling van producten die via onze website worden gekocht door middel van een link naar een van onze partners (bijv. autohuur, losse vliegtickets, vakantiehuizen van TUI Villas). Deze producten worden rechtstreeks van de betrokken leverancier gekocht en door deze rechtstreeks aan de klant gefactureerd.

5. De cadeaubon kan niet worden aangewend ter voldoening van verschuldigde verzekeringspremies, tenzij de waarde uitsluitend is aangegeven in een geldbedrag.

6. Het ontvangstrisico van een per post aan het hoofdkantoor aangeboden cadeaubon, ligt bij degene die de cadeaubon ter inwisseling aan Kras toestuurt.

7. De ingediende cadeaubon, welke niet origineel dan wel niet compleet is, is niet geldig en wordt niet ter inwisseling aanvaard.

8. De cadeaubon is geldig tot aan de op de cadeaubon aangegeven datum (3 jaar na uitgiftedatum).

9. Indien het bedrag vermeld op de cadeaubon, welke ter betaling van een reis wordt ingediend, lager is dan de reissom van de geboekte reis, dient het resterende bedrag in geld worden voldaan. Uitsluitend de (waarde van de) gehele cadeaubon (derhalve niet slechts een gedeelte daarvan), kan worden ingewisseld ter deelbetaling van de geboekte reis.