Een opmerking of een klacht? We helpen u graag

Bent u op reis en voldoet iets niet aan uw verwachting? Wat uw vraag of probleem ook is, wij lossen het graag op. Als u tijdens uw vakantie opmerkingen of klachten hebt, vragen wij u altijd contact op te nemen met onze reisleiding, chauffeur of hostess ter plaatse of bij de accommodatie zelf. Uw reisleiding, chauffeur of hostess of hotelier zoekt dan meteen een oplossing terwijl u verder geniet van uw vakantie. Wacht niet tot u weer thuis bent. Uw reisleiding, chauffeur of hostess of hotelier kan immers meteen een oplossing zoeken terwijl u verder geniet van uw vakantie. De ervaring leert dat we op deze manier veel problemen snel, ter plaatse kunnen oplossen.

Als uw host(ess) niet bereikbaar is of niet voor de gewenste oplossing zorgt, neemt u dan contact op met onze organisatie in Nederland. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op
+31 73 5 999 777

Na thuiskomst toch een klacht?

Is uw reis toch niet naar wens verlopen en zijn eventuele problemen ter plaatse niet opgelost? Dan kunt u tot twee maanden na thuiskomst hiervan melding bij ons maken. Wij beantwoorden uw vragen en reacties na afloop van de reis en proberen samen met u een oplossing te vinden. U kunt uw melding via ondertaande knop registreren. Let op! dit formulier is niet bedoeld om klachten tijdens uw reis te melden. Neem in dat geval telefonisch contact op.

Klacht na uw reis


Volledigheidshalve maken we u erop attent dat groepsklachten of klachten die worden vermeld op enquêteformulieren niet in behandeling worden genomen.

Geen overeenstemming, wat nu?

Wanneer u niet met TUI Nederland tot overeenstemming bent gekomen, kunt u een erkende neutrale partij laten oordelen in uw geschil. Zo hoeft u niet naar de rechter te stappen. De Europese Commissie heeft hiervoor een online geschillenbeslechting platform opgezet. U kunt uw geschil op een alternatieve manier laten beslechten door uw klacht op dit platform aan te melden. Voorwaarde is wel dat u met Kras overeenstemming bereikt over de (nationale) instantie die voor deze geschillenbeslechting wordt benaderd.

Als uw klacht te maken heeft met een pakketreis*, maken wij u er graag op attent dat TUI Nederland als ANVR-lid automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie Reizen. De Geschillencommissie Reizen is door de Europese Commissie erkend als neutrale instantie voor alternatieve geschilbeslechting, zoals in de vorige alinea bedoeld. Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij de Geschillencommissie Reizen een klacht in te dienen:

Geschillencommissie Reizen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070-310 53 10
www.degeschillencommissie.nl

Let er wel op dat op uw klacht alleen door de Geschillencommissie Reizen in behandeling wordt genomen indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 12 en 13 van de ANVR Reisvoorwaarden, en aan hetgeen is bepaald in het Reglement van de Geschillencommissie Reizen. Of raadlpleeg de ANVR Reizigersvoorwaarden.

* Een pakketreis (ook wel georganiseerde reis) is een door een reisorganisator samengestelde reis die een overnachting omvat of tenminste 24 uur duurt en die twee of meer van de volgende elementen omvat: a) transport; b) accommodatie; c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.