Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Onze organisatie is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt als wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt als wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of als wij u vervroegd moeten repatriëren.

Per boeking (van maximaal 9 personen) wordt hiervoor een verplichte toeslag van € 2,50 in rekening gebracht.

Bekijk de Garantieregeling van het Calamiteitenfonds.